top of page

Alle skal få være med i Moelven Idrettslag!


Det betyr at alle barn og ungdom skal få drive med idrett uansett familiens økonomi.
Sliter du med å betale medlems- og/eller treningsavgifter, så finner vi alltid en løsning på det sammen med deg.

Det finnes 4 muligheter:

  1. Du kan dele opp alle fakturaer fra Moelven IL. Bruk kid- nummeret som står på fakturaen hver gang du betaler inn en del. Du vil fortsette å få purringer til alt er betalt, disse kan du bare se bort fra så lenge du/dere holder din/deres del av avtalen.

  2. Betal fakturaen for medlemsavgiften først. Del deretter opp treningsavgiften i flere deler. Når du har betalt medlemsavgiften, er du medlem av Moelven Idrettslag. Medlemskap er knyttet til viktige rettigheter som forsikring, medlemsfordeler, mulighet til å konkurrere for klubben, stemmerett på årsmøter osv.

  3. Ta kontakt med Moelven Idrettslag v/kasserer hvis du trenger betalingsutsettelse. Dette finner vi en løsning på og slike avtaler er kun mellom klubb og deg/dere som tar kontakt. Vi legger aldri på noen purregebyrer på våre fakturaer.

   4. Er du i kontakt med NAV eller sosialkontor i din hverdag, så kan det             hende de vil hjelpe deg. Offentlige myndigheter mener det er viktig at               barn og ungdom får delta i idrettslag uansett hva slags økonomi familien           har. Henvendelser om fripass fra NAV kan gjøres til: 

   linda.skansberg.torstensen@nav.no

bottom of page